САРМУҲАРРИР

Муассис: Пажӯҳишгоҳирушди маориф ба номи Абдураҳмони Ҷомии Академияи таҳсилоти Тоцикистони Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоцикистон

Сармуҳарир Иматзода Лутфия Маҳмадулло, доктори илмҳои педагогӣ, профессор, директори Пажӯҳишгоҳи рушди маориф ба номи А. Ҷомии АТТ  
Муовини сармуҳарир Туронов Султонмурод Шарофович, номзади илмҳои педагогӣ, муовини директори Пажӯҳишгоҳи рушди маориф ба номи А. Ҷомии АТТ  
Котиби масъул Лутфуллоева Парвина, Маҳмадуллоевна,  номзади илмҳои педагогӣ, муовини директори Пажӯҳишгоҳи рушди маориф ба номи А.Ҷомии АТТ  

Маҷалла ба Феҳристи нашрияҳои илмии тақризшавандаи Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28.03.2019 ворид шудааст.